Forside
Her kan du finde oplysninger om vores aktiviteter og arrangementer. Mød os også på facebook.

Har du ris, ros, gode ideer eller har du lyst til at være frivillig i en forening under udvikling er du velkommen til at skrive til os på síden "Kontakt os".

Det tilbyder vi:
Vi tilbyder aktiviteter for alle mellem 1 1/2 og 99 år, bl.a. dans, spring for børn, selvforsvar, Pilates, løbefællesskab, floorball, volleyball, Jumping Fitness og meget mere.
Ostedhallen har et cafeterie hvor man kan købe både mad og drikke, se hvad den kan tilbyde ved at klikke på nedenstående link.
Link

Velkommen til Osted Gymnastikforening


 
Osted Gymnastikforenings
Generalforsamling onsdag d.10.4.2024
Beretning. 

 
Som formand gennem de sidste 10 år, vil jeg her aflægge min sidste beretning inden andre gode folk overtager stafetten. Fra min første beretning d.19.marts 2015 kan jeg huske, at vi dengang havde haft en anden, mere dramatisk, overgang på formandsposten i 2014, og i det hele taget i bestyrelsen. Dengang havde der været en længerevarende dialog med den daværende formand gennem rigtig mange år, Hanne IP. Der var et behov for en udskiftning for at foreningen kunne leve videre, men det var også svært at give slip.
 
Jeg har ikke siddet helt så længe som formand, men jeg kan godt genkende det med at det er svært at give slip. Ikke på magten, men på fællesskabet og den legeplads det har været igennem 10 år. Sammen med bestyrelse og instruktører har vi sat mange skibe i søen, og skabt mange fantastiske bevægelsesfællesskaber for Osted og omegns beboere.
 
Der har været mange forskelligartede hold, og vi har løbende tilpasset os efterspørgslen og åbnet op for, at nye instruktører kunne sætte lige det i gang, som de brændte for. Og vi har sammen klaret os igennem Corona og er kommet fint på benene efter flere nedlukninger, halrenoveringer, skolebyggeri osv.
 
I år er vi endelig nået helt til vejs ende med skolebyggeri, og den renoverede gymnastiksal er næsten helt på plads med de sidste detaljer som hylder, spejle og skabe. Vi skal ikke længere kæmpe os gennem afspærringer, mudder og dårlig belysning, for nu ankommer brugerne af hal og gymnastiksal til et attraktivt skoleområde, som vi, som Gymnastikforening, får glæde af i mange år. Som det sidste nye, så har hallen fået skiftet til LED-belysning i februar og der er blevet lakeret gulve i Påskedagene. Nu skulle hallen gerne være fredet i en periode, så brugerne bare kan komme og være aktive, uden afbrydelser.
I denne sæson måtte vi sige farvel til Zumbakids, Parkour, Drengespring og Fredagsevent for de unge, men til gengæld er vores tilbud til voksne blevet udvidet med et jumpingfitness-hold mere, så vi nu har tre hold, og et Zumbahold mere, så vi nu har to hold. Der er god tilslutning og voksentilbud er et område vi har ønsket at styrke gennem flere år, så det er dejligt, at det er lykkedes. Høvdingebold bliver også om lidt en mulighed for voksne, når sommerholdene går i gang.
 
De fire nævnte hold, som vi ikke længere tilbyder, har selvfølgelig forskellige årsager til at være blevet lukket ned. For nogle af holdene gælder det, at interessen/behovet var dalet, og dels at instruktørerne kastede sig over andre udfordringer. Ikke desto mindre er der også en fornemmelse hos mig, der fortæller, at det, at jeg snart ikke længere er en del af friskolen som forælder, ikke er ansat på friskolen mere og ikke har små børn i byen, så har jeg heller ikke længere fingeren på pulsen på samme måde. Derfor er det tid til at give slip på formandsposten i Osted Gymnastikforening. Det skal ske inden, der er noget, der sander til, og det ikke længere er sjovt at være en del af. Og det må jeg sige.. det har været en kæmpe fornøjelse at løfte opgaven sammen med alle de gode frivillige kræfter, både i bestyrelsen, i instruktørflokken og i samarbejdet med både unge og voksne aktive i foreningen.
 
Osted Gymnastikforening er veldrevet, har en god økonomi, et godt arbejdsmiljø, og nyder stor opbakning fra lokalsamfundet. Vi gør en forskel, fordi vi løfter opgaven i fællesskab. Jeg er stolt af at have været en del af en bestyrelse, der har styret foreningen godt gennem udfordrende tider, og har følt, at vi har været stærke sammen.
 
Jeg vil gerne rette en kæmpestor tak til alle i bestyrelsen – I er virkelig seje, arbejdsomme, skønne og fantastiske at arbejde sammen med. En tak til alle vores instruktører, hjælpeinstruktører, holdfølgere og ikke mindst revisorer, dirigenter og andre frivillige, der har givet en hånd med undervejs, - alle har ydet en kæmpe indsats for foreningen og vores medlemmer. Tak for det!
 
En særlig tak til Peter L. Andersen, der har været næstformand og min ukuelige wingman, som ved denne generalforsamling også træder ud og giver plads til nye kræfter. Du har ydet en uvurderlig indsats, og har kun sagt ”ja, det gør vi”, ”ja, det klarer jeg”, ja, det er en god idé, det gør vi”. Om det er at komme og slæbe redskaber til børnehaveprojektet, køre til Marietta i Hvalsø for at opdatere nøglebrikker, sætte hylder op i gymnastiksalen, bygge fanefødder, og huske flag, strips, tommestok og velourdug og mange andre skøre ting til gymnastikopvisningen, eller det er at møde op fredag efter fredag for at tilbyde byens unge inkluderende bevægelsesaktiviteter, at være bindeled mellem bygherre og forening i gymnastiksalsrenoveringen, gøre en ekstra indsats for floorball, sidde i Brugerrådet, rette oplysninger på Conventus i tide og utide og simpelthen bare være en utrættelig ildsjæl – Tusind tak for indsatsen og for samarbejdet!
 
 

 

 

 

Dagsorden Generalforsamling i 

Osted Gymnastikforening 

Onsdag d.10.4.24 kl.20.00 i mødelokalet i Osted Hallen   

 

l. Valg af dirigent

2. Valg af stemmetællere og referent

3. Bestyrelsens beretning fremlægges. 

4. Fremlæggelse af foreningens regnskab til godkendelse

5. Behandling af indkomne forslag 

6. Fremlæggelse af budget til orientering 

7. Valg til bestyrelse og suppleanter 
   På valg til bestyrelsen: 
   Formand: Marie Due Bisgaard har meddelt, at hun ikke genopstiller til formandsposten. Bestyrelsen
   foreslår herefter Anita Haupt Holm, som ny formand. Vi opfordrer medlemmerne til at støtte dette
   forslag.

   Næstformand: Peter Lodberg Andersen har meddelt sin afgang fra bestyrelsen før tid. Bestyrelsen
   foreslår Camilla Jørgensen, som ny næstformand. Vi opfordrer medlemmerne til at støtte dette
   forslag.

   Bestyrelsesmedlem: Anita Haupt Holm – Genopstiller (indstilles til posten som formand)
   Udvalgsmedlem: Anette Reinhold – Genopstiller
   Udvalgsmedlem: Casper Hjort Jørgensen - Genopstiller
   1. suppleant: Jane Gyldenkærne - Genopstiller 
   2. suppleant: Camilla Hjort Jørgensen – Genopstiller (indstilles til posten som næstformand)
   Følgende medlemmer af foreningen opstiller, som nye medlemmer af bestyrelsen:
   Søs Heine Lindqvist
   Lotte Lund Schmidt
   Janni Jørgensen
   Vi opfordrer medlemmerne til at støtte dette forslag.

   Bestyrelsen konstituerer sig selv på førstkommende bestyrelsesmøde.

8. Valg af revisor og revisorsuppleant:  
   Revisor Susanne Lorentsen er ikke på valg
   Revisor Jette Nørby Petersen er på valg - genopstiller
   Revisor suppleant: Hans Peter Wamsler er på valg – genopstiller 

9. Eventuelt

 

 

Osted Gymnastikforening vinder Foreningsprisen!

Ved årets fejring d.30.9.22 af det frivillige arbejde i Lejre kommune fik Osted Gymnastikforening overrakt foreningsprisen.
Borgmester Tina Mandrup begrundende overrækkelsen af prisen i sin tale:

"Stort tillykke med prisen og lad mig fremhæve nogle af overvejelserne i forbindelse med, at det er Osted Gymnastikforening, der blev prismodtagere af Foreningsprisen
Osted Gymnastikforening står ret stærkt som modtagere af foreningsprisen. Ikke mindst jeres utrættelige evne og lyst til at tilpasse jer situationen og brugernes behov.

I har oprettet Jump4Fun sammen med DGI,
I har afholdt sommercamps,
I har arrangeret Fredagsevents for de unge og med de unge som aktive medskabere.
I har lavet et motorikprojekt for førskolebørnehavebørn i to børnehaver i Osted,
 har haft familiedans, hvor mor og far har danset i den ene ende af hallen og børnene har leget og lavet gymnastik i den anden ende af hallen.
I har skabt en dynamisk forening, som aldrig er bange for at række ud til lokalsamfundet for at få flere med, i samarbejde med såvel børnehaver, som skoler, idrætsforeninger og kommune.
Og I er et rigtig godt eksempel på en forening, der ikke lader stå til. I ser nemlig potentialet i at tage et medansvar, så I kan få sat gang i gymnastikken, lige der hvor I befinder jer.

Så tusind tusind tak for det og endnu engang stort tillykke med prisen."
Osetd Gymnastikforening 100 år 05-01-2020
I 2019 fyldte Osted Gymnastikforening 100 år. se eller gense en lille film der blev lavet i forbindelse med jubilæet her.
Klik på linket for at se hvad der blev skrevet om jubilæet i avisen.
 

https://sn.dk/Lejre/100-aar-fejret-med-forrygende-opvisning/artikel/888817


 


Vælg kalendervisning
1 uge
2 uger
1 måned
3 måneder
Alle
16-07-2024
-

Viser: Alle dage
Kalenderen er tom


Vælg kalendervisning
1 uge
2 uger
1 måned
3 måneder
Alle
Bliv medlem
Husk at vi åbner for tilmelding: dato ikke fastsat
Bliv medlem
Kalender
Besøg vores gruppe
Osted Gymnastikforening | 4320 Lejre | CVR: 23016710