Forside
Her kan du finde oplysninger om vores aktiviteter og arrangementer. Mød os også på facebook.

Har du ris, ros, gode ideer eller har du lyst til at være frivillig i en forening under udvikling er du velkommen til at skrive til os på síden "Kontakt os".

Det tilbyder vi:
Vi tilbyder aktiviteter for alle mellem 1 1/2 og 99 år, bl.a. dans, spring for børn, selvforsvar, Pilates, løbefællesskab, floorball, volleyball, Jumping Fitness og meget mere.
Ostedhallen har et cafeterie hvor man kan købe både mad og drikke, se hvad den kan tilbyde ved at klikke på nedenstående link.
Link

Velkommen til Osted Gymnastikforening

Årets Gymnastikopvisning
- sæson 23/24Traditionen tro skal vi selvfølgelig have en festlig gymnastikopvisning, hvor mange af vores forskellige hold vil give en opvisningen af sæsonens læring og træningsarbejde. Her har man mulighed for at invitere hele familien og venner med, så vi håber at vi atter kan fylde hallen med det bedste publikum laugh

Gymnastikopvisningen vil finde sted i Osted Hallen, Langetoften 25, Osted, 4320 Lejre.

Dagens program:
Kl. 12.05 Faneindmarch, velkomst og sang.
Kl. 12.15 Krop og Krudt 3-6-årige og deres forældre.
Kl. 12.30 Herrecross.
Kl. 12.40 Puslinge årgang 2019-2020.
Kl. 12.55 Hop for Helvede.
Kl. 13.05 Miniracertøser 1.-3.kl.
Kl. 13.25 Racertøser 4.-6.kl.
Kl. 13.45 Zumba.
Kl. 14.00 Hop for 00´erne.
Kl. 14.10 DGI/Hvalsø 10-14 Mix Øst.
Kl. 14.45 Spilopper 1½-2 år og 11 mdr.
Kl. 15.02 Microracere årgang 2018-0.klasse.
Kl. 15.20 Hop for 90´erne.
Kl. 15.30 DGI Junior rep. Midt- og Vestsjælland Øst.
Ca.kl.16.05 Fællesudmarch med alle hold, der vil være med.

Vi glæder os til en festligt dag heart

Osted Gymnastikforening

 

 

Dagsorden Generalforsamling i 

Osted Gymnastikforening 

onsdag d.26.4.23 kl.19.00 i mødelokalet i Osted Hallen   

 

l. Valg af dirigent 

 

2. Valg af stemmetællere og referent 

 

3. Bestyrelsens beretning fremlægges.  

 

4. Fremlæggelse af foreningens regnskab til godkendelse

 

5. Behandling af indkomne forslag 

 

6. Fremlæggelse af budget til orientering 

 

7. Valg til bestyrelse og suppleanter 

På valg til bestyrelsen: 

Næstformand:  Peter Lodberg Andersen – Genopstiller

Kasserer: Charlotte Rundquist – Genopstiller

Sekretær: Rikke Odgaard Jensen – Genopstiller

Udvalgsmedlem: Anette Reinhold – Genopstiller

Udvalgsmedlem: Casper Hjort Jørgensen - Genopstiller

1. suppleant: Jane Gyldenkærne - Genopstiller 

2. suppleant: Camilla Hjort Jørgensen – Genopstiller

 

 

8. Valg af revisor og revisorsuppleant:  

Revisor Susanne Lorentsen er på valg - Genopstiller

Revisor Jette Nørby Petersen er ikke på valg 

Revisor suppleant: Hans Peter Wamsler er på valg – Genopstiller 

 

9. Eventuelt  

 

 

Osted Gymnastikforening 
 
Generalforsamling onsdag d.26.4.2023
 
Beretning  

Foreningsliv kan ikke adskilles fra frivillighed, - for uden frivillige kan Osted gymnastikforening ikke
eksistere. Det gælder dem, der sidder i bestyrelsen, fungerer som instruktører, hjælpeinstruktører,
holdfølgere og dem, der kommer og hjælper til med at afvikle gymnastikopvisningen.
 
Osted Gymnastikforening samler mennesker på tværs af mange forskellige samfunds- og
aldersgrupper. Her formes mennesker i deres helt unge år og ungdom (mest som
hjælpeinstruktører) og videre ind i voksenlivet. Ud over den aktivitet medlemmerne har valgt at gå
til, så giver vi dem også en grundlæggende forståelse af fællesskab og til dels en forståelse af aktiv
samfundsdeltagelse. Og når det lykkes at få de helt unge med som frivillige i forhold til at gøre en
forskel for andre, så er vi, som forening, med til at give de unge nogle helt særlige erfaringer med i
bagagen. Oplevelsen af at være en del af et fællesskab, hvor man fysisk er sammen om en
aktivitet, enten som udøver eller som frivillig, er uvurderlig. Oplevelsen af at høre til uanset
niveau, og en oplevelse af at blive set og løftet, eller give noget læring fra sig, er noget af det vi er
med til at understøtte ved uge efter uge sammen at lægge vores kræfter i Osted
Gymnastikforening.

Ved årets fejring d.30.9.22 af det frivillige arbejde i Lejre kommune fik Osted Gymnastikforening
overrakt foreningsprisen. Borgmester Tina Mandrup begrundende overrækkelsen af prisen i sin
tale med at rose os for vores utrættelige evne og lyst til at tilpasse os situationen og brugernes
behov. Det drejede sig bl.a. om den forgange sæsons Jump4Fun, sommercamps, Fredagsevent,
motorikprojektet, Vinterdans, og det at vi aldrig er bange for at række ud til lokalsamfundet for at
få flere med. Vi får ros for at sætte gang i gymnastik og bevægelse, lige her hvor vi er.
Det kan vi takke alle de frivillige for. Så en kæmpe tak til alle, der gør en forskel ved at tage en
tørn, møde op, planlægge, reparere, slæbe, hente og bringe, sætte op og tage ned, svare på mails,
følge op, sætte plaster på, tage imod instrukser, byde ind på opgaver, være dirigent eller revisor
osv. osv. - Uden jer ingen gymnastikforening. 
Vi er ikke nogen stor forening, og vi kan desværre ikke tilbyde alle aldersgrupper en aktivitet, hvor
end vi gerne vil. Aktiviteterne opstår og forgår med de mennesker vi kan mønstre fra år til år. Og
det er vi sådan set ok tilfredse med. Det er frivilligt at være med, og når der lukkes noget ned,
giver det plads til andet. I år kunne vi ikke længere tilbyde Floorball for børn, Vinterdans for
familierne, Rend og Hop for børn med forældre eller Jump4Fun for de børn, der skulle sluses ind i
foreningslivets aktiviteter. Til gengæld gav det plads til Springdrenge 1.-4.klasse, Krop og Krudt for
forældre og børn, et ekstra Pilateshold for voksne, to forskellige Jumpingfitnesshold for voksne og
Tumletid for de helt små med deres hjemmegående forældre. Igen i år har vi haft stor glæde af
samarbejdet med Osted skole om Fredagseventholdet. Det at Osted skole sætter personaletimer
af til at få de unge med i det aktive fællesskab i Osted Gymnastikforening, har en kæmpe værdi.

Det er absolut Osted skoles unge der har været bedst repræsenteret hver anden fredag, og
dialogen med Christina og Jesper (Osted skole), om gruppen af unge, har klædt os godt på til at
håndtere og imødekomme flokken.
Midt i sæsonen gik den gamle airtrack i stykker, og vi var nødt til at beslutte at overskride
budgettet, for at indkøbe en ny. Men købet har kun være en stor glæde for foreningens små
medlemmer. Også en ny trampolin og stålplinte er kommet til.
Vi har kunnet tage en nyrenoveret gymnastiksal i brug ved sæsonstart, om end de sidste detaljer
endnu ikke er på plads, men det er blevet et lækkert bevægelseslokale, som vi nyder at være i. Vi
har løbende været udfordret af den store ombygning af Osted skole, med adgangsveje, belysning
osv, men har kun oplevet velvillighed og godt samarbejde med bygherrer, så de udfordringer vi har
mødt, har vi løftet i fællesskab med dem, og det har kun været en god oplevelse.
Jeg vil gerne rette en stor tak til alle vores instruktører, hjælpeinstruktører, holdfølgere og ikke
mindst bestyrelsesmedlemmer, og andre der har givet en hånd med undervejs, - alle har ydet en
kæmpe indsats for foreningen og vores medlemmer.
Osted Gymnastikforening vinder Foreningsprisen!

Ved årets fejring d.30.9.22 af det frivillige arbejde i Lejre kommune fik Osted Gymnastikforening overrakt foreningsprisen.
Borgmester Tina Mandrup begrundende overrækkelsen af prisen i sin tale:

"Stort tillykke med prisen og lad mig fremhæve nogle af overvejelserne i forbindelse med, at det er Osted Gymnastikforening, der blev prismodtagere af Foreningsprisen
Osted Gymnastikforening står ret stærkt som modtagere af foreningsprisen. Ikke mindst jeres utrættelige evne og lyst til at tilpasse jer situationen og brugernes behov.

I har oprettet Jump4Fun sammen med DGI,
I har afholdt sommercamps,
I har arrangeret Fredagsevents for de unge og med de unge som aktive medskabere.
I har lavet et motorikprojekt for førskolebørnehavebørn i to børnehaver i Osted,
 har haft familiedans, hvor mor og far har danset i den ene ende af hallen og børnene har leget og lavet gymnastik i den anden ende af hallen.
I har skabt en dynamisk forening, som aldrig er bange for at række ud til lokalsamfundet for at få flere med, i samarbejde med såvel børnehaver, som skoler, idrætsforeninger og kommune.
Og I er et rigtig godt eksempel på en forening, der ikke lader stå til. I ser nemlig potentialet i at tage et medansvar, så I kan få sat gang i gymnastikken, lige der hvor I befinder jer.

Så tusind tusind tak for det og endnu engang stort tillykke med prisen."
Osetd Gymnastikforening 100 år 05-01-2020
I 2019 fyldte Osted Gymnastikforening 100 år. se eller gense en lille film der blev lavet i forbindelse med jubilæet her.
Klik på linket for at se hvad der blev skrevet om jubilæet i avisen.
 

https://sn.dk/Lejre/100-aar-fejret-med-forrygende-opvisning/artikel/888817


 


Vælg kalendervisning
1 uge
2 uger
1 måned
3 måneder
Alle
01-03-2024
-

Viser: Alle dage
Kalenderen er tom


Vælg kalendervisning
1 uge
2 uger
1 måned
3 måneder
Alle
Bliv medlem
Husk at vi åbner for tilmelding: dato ikke fastsat
Bliv medlem
Kalender
Besøg vores gruppe
Osted Gymnastikforening | 4320 Lejre | CVR: 23016710